Členové sboru, jejich hlasy a jiné dovednosti ... :-)

Babeková Zuzana, 1. hlas
Mgr. Bortlíková Ivana, 1. hlas
Doudová Karin, 3. hlas
Dubová hana, 1. hlas
Mgr. Endrštová Růžena, 3. hlas
Hasselbauer Josef, tympány, konga
Mgr. Jordanová Jana, 2. Hlas
Mgr. Keresteši Věra, 1. hlas
Mgr. Kozohorská Lenka, sbormistryně
Leitnerová Jitka, 2. hlas
Lesserová Božena, 3. hlas
Mgr. Lesserová Monika, předsedkyně sboru, 2. hlas
Machačová Kateřina, 1. hlas, violoncello
Machačová Michaela, 1. hlas
MUDr. Nebřenská Hana, kronikářka sboru, 4. hlas
Pavelková Romana, 1. hlas
Pietschmann Marek, moderátor, 4. hlas
Mgr. Pospíšilová Alžběta, 1. hlas, flétna, viola
Mgr. Rambousková Vlaďka, 3. hlas
Staňková Jitka, 2. hlas
Suchanová Alena, 2. hlas
Šamšová Michaela, 3. hlas
Mgr. Šeráková Blanka, 1. hlas
Štědra Jan, 4. hlas
Štědrová Martina, 2. hlas, flétna
Vašíček Libor, 4. hlas