2012

20.02.2013 09:14

 

6.ledna 2012 jsme byli vedením Městské knihovny v Paláci princů osloveni, zda bychom mohli spolu s nimi rok zahájit Tříkrálovým koncertem v Oranžerii v jejich objektu. A tak jsme byli potěšeni, že můžeme v této krásné budově zpříjemnit odpoledne mnoha posluchačům.

22. dubna 2012 jsme spolu s ostatními sbory z Plzně, včetně sboru dětského, zpívali pro obecenstvo v Plzni hudby

26. května 2012 - Cheb, Setkání západočeskýh sborů - celý den

Setkání 15 sborů - bylo nás zhruba 300 lidiček. Soustředění se účastnily tyto sbory:

 • Chorus Egrensis, Aš
 • Carmina Přeštice
 • Cantate Rokycany
 • Fontána Mariánské Lázně
 • Šumavan Klatovy
 • Smíšený komorní sbor z Tachova KOZTliveCZ
 • Třemošenský pěvecký sbor
 • ROSA COELI Žlutice
 • Kolegium pro duchovní hudbu
 • Česká píseň Plzeň
 • Orbis pictus ostrov
 • Pěvecký spolek Prácheň
 • Svatobor Sušice
 • Komora Sušice
 • Špalíček Cheb

Soustředěni jsme byli do 2. základní školy, která se stala pro dnešní den naším zázemím.

Po nazkoušení společných skladeb v tělocvičně školy, jsme se přemístili na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsme společné skladby zazpívali publiku, které ale zároveň bylo nuceno poslouchat také hluk chladícího zařízení těsně vedle podia, takže nevím, kolik z naší produkce slyšelo skutečně čistě a ve všech čtyřech hlasech. To se trochu nepovedlo, ale nebyla to vina sborů, nýbrž města, kterému se nepodařilo zajistit na hodinu klidné náměstí.

Poté jsme se prošli po městě a posilnili se ve školní jídelně. Odpoledne měl každý sbor své vystoupení buď v kostele U Františkánů nebo v Kulturním domě Svoboda a v podvečer všech cca 300 lidí zapělo společně Missu Brevis pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce.

 

 

23.9.2012 proběhl v Letohrádku Ostrov společný koncert k uvítání podzimu s 

Mariánskolázeňským sborem Fontána

1.listopadu 2012 jsme rozezvučeli krásné prostory sálu i přilehlé jídelny a salonku v lázeňském domě Běhounek v Jáchymově.
 

2. prosince 2012 zazněly koledy a jiné krásné písně na Vánočních trzích na Mírovém náměstí v Ostrově. I této akce jsme se rádi zúčastnili.

 

7.prosince 2012 proběhla v Praze v Chrámu sv. Víta mše pro Stonožku
Byli jsme při tom :-)

Spolu s ostatními sbory, jak dospělými tak dětskými jsme nacvičili doprovodné skladby ke mši, která zde proběhla jako dík za velice úspěšné aktivity nadace Stonožka. Bylo nás cca 300 zpěváků, z toho 3/4 dětí, my dospělí jsme zpívali na kůru, dělali jsme hlubší doprovodné hlasy těm tenkým, dětským. Celá mše trvala 1,5 hodinu, konala se v prostorách, které někteří z nás ještě nikdy neměli tu čest navštívit - a že jsou opravdu krásné, mohutné, vznešené...

Tentýž den jsme zpříjemnili svým programem odpoledne či brzský podvečer všem lidem, kteří se nacházeli na Staroměstském náměstí v Praze.

9. prosince 2012 jsme měli koncert na Kolonádě v Mariánských Láznícb.
Téhož dne odpoledne jsme ještě spolu s Mariánskolázeňským sborem Fontána zazpívali lidem v kostele sv. Anny ve Velké Hleďsebe.
16. prosince 2012 jsme si jako veliké těleso asi 50 zpěváků zazpívali spolu s dětmi ze ZUŠ Ostrov v Oranžerii v Městské knihovně.
22. prosince 2012 jsme rozezvučili celou pěší zónu s Vánočními trhy v Karlových Varech.
25. prosince 2012 jsme měli svůj již tradiční vánoční koncert v Kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově.

30. prosince 2012 jsme se již tradičně rozloučili se starým rokem koncertem v kostele na Suché.

 

Ke všem akcím máme fotodokumentaci, kterou naleznete v naší Galerii.

—————

Zpět