2010

03.01.2011 16:56

Dne 2. dubna 2010 jsme měli  koncert v rámci Velikonočních trhů v Karlových Varech před hlavní poštou

Dne 4. května jsme zpívali lázeňským hostům v Jáchymově, ve Špitálním kostelíku.

Na den 29. května 2010 jsme v Ostrově připravili velké Setkání sborů.
Sjelo se 11 sborů ze Západčeské Unie sborů a všech cca 250 zpěváků zpívalo pro vaši radost.

Dne 5. června 2010 náš sbor zahájil svým vystoupení sezonu kulturních akcí pořádaných k záchraně a obnově kostela ve Skocích.

Dne 24. června 2010 jsme zahajovali Vernisáž v Letohrádku ..  "Viktor Munk - Skrytá tvář ".

Dne 18.  září 2010 jsme byli účastníky XI.  Festivalu Viva la Musica ve Žluticích

Jako každoročně jsme pořádali od listopadu 2010 adventní a vánoční koncerty :

Dne 28. 11. 2010 - v kostele sv. Anny v Sedleci
Dne 5. 12. 2010 - na vánočních trzích u hlavní pošty v  Karlových Varech
Dne 12. 12. 2010 - na Starém náměstí v Praze
Dne 19. 12. 2010 - v kostele sv. Vavřince v Horní Blatné
Dne 25. 12. 2010 - v kostel sv. Michaela v Ostrově
Dne 30. 12. 2010 -v  kostel v Suché u  Jáchymova

 

 Setkání sborů
Karlovarského a Plzeňského kraje
v Ostrově

     29. května 2010 proběhlo za krásného počasí skvělé Setkání. Probíhalo v našem městě od rána, pro veřejnost začalo teprve v 11.30 hodin - průvodem sborů. Vedeni dechovkou Karlovarka z K. Varů a mažoretkami z Ostrova, vykročili jsme v průvodu od MDDM městem až na Mírové náměstí. Všechny sbory se podle hlasů rozmístily na schodech před Domem kultury. Paní Polová uvedla společné zpívání všech 11 sborů, pan starosta Jan Bureš vyjádřil potěšení nad tím, že se taková krásná kulturní akce koná právě v našem městě a popřál všem sborům úspěch při jejich vystoupeních, kterými dělají radost nejen sobě ve svém volném čase, ale i jiným, kteří si rádi jejich skladby poslechnou.

 

     Před závěrečnou písní Ostrovský valčík dostali slovo ještě autoři písně. Společně secvičené skladby se rozezněly Mírovým náměstím a nesly se daleko do okolí, neboť spojením jedenácti sborů v jeden čítalo toto těleso cca 250 hlasů.

     Odpolední koncerty probíhaly v Letohrádku a v kostele Zvěstování Panny Marie. Všem sborům se jejich skladby podařily na výbornou, všude panovala skvělá nálada, nadšení a uznání.

 

    Celé Setkání jsme zakončili opět všichni společným zpíváním skladeb Aleluja ( Pálka ) a Missa Brevis ( Zd. Lukáš ) Když dozněly posledné tóny, členové všech sborů se rozloučili. Ujistili jsme se navzájem, že se těšíme na další Setkání, která probíhají v pravidelných dvouletých intervalech, a příští se bude konat v Plzeňském kraji.


  

Setkání se kromě nás účastnily tyto sbory:

Carmina Přeštice * Sbormistr Martin Laxa
Ženský pěvěcký sbor Carmina vznikl v Přešticích v roce 1989. Založila jej Miloslava Voláková, dodnes aktivní členka tělesa. Repertoár Carminy je velmi pestrý - obsahuje skladby z období renesance a baroka stejně jako z oblasti jazzu a swingu, lidové písně nevyjímaje.

Čerchovan Domažlice * Sbormistr Marek Vorlíček
Smíšený pěvecký sbor působí v Domažlicích nepřetržitě od svého založení v roce 1901. V současné době ho tvoří přibližně 50 amatérských zpěváků a zpěvaček. Sbor zpívá především duchovní hudbu, ale nevyhýbá se ani stylizované středověké hudbě, spirituálu či opeře. Součástí repertoáru jsou samozřejmě i sborové úpravy českých lidových písní.

Fontána Mariánské Lázně * Sbormistr Pavel Urban
Smíšený pěvecký sbor byl založen roku 1968 při Kulturním a společenském středisku v Mariánských Lázních. Od roku 1992 působí jako samostatné umělecké těleso a přijal název podle zdejší zpívající fontány. V současnosti má sbor kolem 40 členů a sdružuje amatérské zpěváky a milovníky hudby různých povolání. Zpívají písně duchovní  z 15. - 20. století, italské madrigaly, české i evropské písně, americké spirituály, písňové cykly A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů a P. Ebena, operní sbory a cykly vánočních písní A. Tučapského, A Michny z Otradovic, F. Steckera, Zd. Zouhara aj.

Chorus Egrensis Aš * Sbormistryně Alexandra Benešová
 Smíšený pěvecký sbor působí na Ašsku od roku 2000 a je pokračovatelem pěveckého sboru Tosta - Aš. Sdružuje zpěváky z Aše, Chebu a Františkových Lázní ve věku od 25 let výše. Repertoár sboru tvoří skladby duchovní i lidové, spirituály i gospely, napříč staletími. Sbor také spoluúčinkuje v rámci "Loketského kulturního léta" na provedení opery Aida od G. Verdiho.

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy * Sbormistr Vít Aschenbrenner
Komorní smíšený sbor byl založen v roce 1996 z iniciativy Štěpána Špáda a Víta Aschenbrennera. Repertoár sboru se orientoval zejména na duchovní hudbu, a to od středověku až po dvacáté století, zvláštní péče byla a dosud je věnována znovuuvádění liturgické hudby 18. století, která je provenienčně spjata se zdejším regionem.

KOZTliveCZ Tachov * Sbormistryně Zuzana Černá
 Sbor byl založen roku 1996 - paní Jana Válová, která vede přípravné sbory TDS, se ujala i vedení tohoto smíšeného komorního sboru. V současnosti navštěvuje sbor zhruba 20 členů ve věku od 17 do 40 let. Soubor má v repertoáru skladby světského i duchovního charakteru, a to jak starých, tak i současných mistrů, dále spirituály a úpravy lidových i moderních písní, jejichž převážná část je zpívaná acapella.

Paleta Karlovy Vary * Sbormistryně Lada Duspivová
Komorní pěvecký sbor je smíšený, pracuje od roku 1994 pod vedením Mgr. Drahomíry Hámové. Sbor zpívá hlavně duchovní hudbu všech období, spirituály a lidové písně z celého světa, ale i skladby současných autorů.

Prácheň Horažďovice * Sbormitr Jan Petrus
Spolek má bohatou historii, rozhodnutí o jeho založení padlo na starobylé Práchni v roce 1862. Později měla Prácheň i svůj orchestr a nastudovala i některé opery, včetně Smetanovy Prodané nevěsty. Mezi čestnými členy Práchně jsou i Bedřich Smetana a Otakar Ševčík. Pěvcký sbor má v současné době 31 aktivních členů.

Špalíček Cheb * Sbormistyně Eva Kůrková
Pěvecký sbor vznikl v roce 1995 a momentálně má 25 členů, průměrný věk zpěváků je 33 let. Žánrové zaměření sboru je bez omezení, repertár obsahuje skladby starých mistrů až po soudobé autory, úpravy lidových písní, jazzové skladby i spirituály.

Šumavan Klatovy * Sbormist Jaroslav Pleticha
Smíšený pěvecký sbor byl založen v roce 1861. U jeho zrodu stál skladatel Petr Jirges, ředitel kůru Mansvet Klička a spisovbatel A.V.Šmilovský. Zpočátku existoval jako mužský sbor, teprve od roku 1871 je sborem smíšeným. Páteří vystoupení sboru byly vždy koncerty sborové tvorby - ať už tématicky orientované nebo výroční - např. koncerty k výročí vzniku města nebo samotného sboru Šumavan - a koncerty spojené se svátky.

 

 

 

—————

Zpět