2003

29.01.2009 16:07

 

V roce 2003 oslavil sbor Orbis pictus Ostrov páté výročí svého založení.
Sbormistryní je od počátku slečna Lenka Endrštová - nyní paní Lenka Kozohorská.  Novou předsedkyní našeho sdružení se stala paní Monika Lesserová, která funkci převzala po paní Věře Keresteši.  V tomto roce ve sboru zpívá 24 členů.

Podíleli jsme se na natáčení druhého  CD s vánočními koledami ve studiu 060.
27.února 2003 byla Lenka Kozohorská, naše sbormistryně, opět hostem ostrovské Kabelové televize. Hovořila zde o úspěších našeho sboru i o své vizi do budoucna.
18.března 2003 byl naším prvním vystoupením  "Velikonoční koncert" v Obřadní síni v Perninku.
Při příležitosti našich pátých  narozenin jsme uspořádali dne 23. května 2003 koncert v ostrovském Letohrádku.
V roce 2003 jsme byli poprvé pozváni na tradiční setkání Unie českých pěveckých sborů  -  západočeské oblasti. Setkání proběhlo 7.června 2003 v Klatovech, nazvané "Zpívání pod Černou věží". Na tento festival přijelo dvanáct sborů z Plzeňského a Karlovarského kraje. Tato setkání probíhají tradičně ( vždy jednou za dva roky ) a jsou pro všechny zpěváky příjemným zážitkem a možností setkat se s lidmi, kteří také milují sborový zpěv.       
20. září 2003 jsme se vydali opět do Žlutic na festival "Viva la musica".

V adventním čase jsme zpívali v kostele v Hroznětíně, na Suché, na nejdeckých vánočních trzích a v kostele sv. Michela v Ostrově.
Stihli jsme také pokřtít naše druhé CD a to 21. prosince na schodech před Domem kultury v Ostrově.

Posledním vystoupením roku 2003 byl koncert doprovázející mši, kterou sloužil biskup Plzeňské diecéze,  pan Radkovský, v kostelíku na Suché u Jáchymova.  Přítomen byl také Ministr zahraničí České republiky, pan Cyril Svoboda.

—————

Zpět