Naše historie

19.01.2014 19:05

2013

Letošní rok jsme měli první koncert opět v Oranžerii Václava Havla v Ostrově, kam jsme byli pozváni k uspořádání Tříkrálového koncertu na ukončení vánočního období. Koncertů jsme měli letos 15 a dokonce jsme presentovali ostrov opět v Německu na Nočním zpívání ve Wunsiedelu. V obsazení sboru nastaly změny, neboť odešli Karin a Kuba Doudovi a přibyli k nám soprány Olga Hrádelová, Dáša Adamovičoová, Lýdie Frýzlová a čtvrtý hlas - Petr Poberežník. Pavel Jindra nám natočil živou nahrávku z kostela...

—————

20.02.2013 09:14

2012

  6.ledna 2012 jsme byli vedením Městské knihovny v Paláci princů osloveni, zda bychom mohli spolu s nimi rok zahájit Tříkrálovým koncertem v Oranžerii v jejich objektu. A tak jsme byli potěšeni, že můžeme v této krásné budově zpříjemnit odpoledne mnoha posluchačům. 22. dubna 2012 jsme spolu s ostatními sbory z Plzně, včetně sboru dětského, zpívali pro obecenstvo v Plzni hudby 26. května 2012 - Cheb, Setkání západočeskýh sborů - celý den Setkání 15 sborů...

—————

11.04.2012 19:45

2011

V roce 2011 jsme uspořádali tyto koncerty:   22.4. Velikonoční trhy K. Vary ( 15 hodin ) 28.4. vernisáž Letohrádek Ostrov ( 17.hodin) 29.4. koncert pro Tyflocentrum Stará Role ( zač. 16.30 ) 8.5. zahájení sezóny v Amfiteátru u MDDM Ostrov  ( 15 hodin ) 14.5. otevírání lázeňské sezóny Mariánské Lázně  ( 20 hodin ) 29.5. Jáchymov Panoráma - venku ( láz. sezóna) - hodinu upřesníme ( 14 - 15 h. ) 10.6. koncert Kostel  Ostrov - 19.hodin 23.10. Schwanzenberg - 17...

—————

03.01.2011 16:56

2010

Dne 2. dubna 2010 jsme měli  koncert v rámci Velikonočních trhů v Karlových Varech před hlavní poštou.  Dne 4. května jsme zpívali lázeňským hostům v Jáchymově, ve Špitálním kostelíku. Na den 29. května 2010 jsme v Ostrově připravili velké Setkání sborů. Sjelo se 11 sborů ze Západčeské Unie sborů a všech cca 250 zpěváků zpívalo pro vaši radost. Dne 5. června 2010 náš sbor zahájil svým vystoupení sezonu kulturních akcí...

—————

18.01.2010 12:47

2009

Svoji činnost v roce 2009 jsme zahájili 23. června  Jarním koncertem v Letohrádku Ostrov. Dne 12. září 2009 jsme benefičním koncertem ve Skocích u Žlutic podpořili úsilí všech zúčastněných na opravě kostela a znovuvytvoření poutního místa z tohoto krásného koutu naší země. Dne 19. září 2009 jsme zazpívali před slavnostní mší v Údrči u Žlutic v kostele sv Linharta. I tento kostel patří mezi zachráněné církevní...

—————