Naše historie

20.02.2013 09:14

2012

  6.ledna 2012 jsme byli vedením Městské knihovny v Paláci princů osloveni, zda bychom mohli spolu s nimi rok zahájit Tříkrálovým koncertem v Oranžerii v jejich objektu. A tak jsme byli potěšeni, že můžeme v této krásné budově zpříjemnit odpoledne mnoha posluchačům. 22. dubna 2012 jsme spolu s ostatními sbory z Plzně, včetně sboru dětského, zpívali pro obecenstvo v Plzni hudby 26. května 2012 - Cheb, Setkání západočeskýh sborů - celý den Setkání 15 sborů...

—————

11.04.2012 19:45

2011

V roce 2011 jsme uspořádali tyto koncerty:   22.4. Velikonoční trhy K. Vary ( 15 hodin ) 28.4. vernisáž Letohrádek Ostrov ( 17.hodin) 29.4. koncert pro Tyflocentrum Stará Role ( zač. 16.30 ) 8.5. zahájení sezóny v Amfiteátru u MDDM Ostrov  ( 15 hodin ) 14.5. otevírání lázeňské sezóny Mariánské Lázně  ( 20 hodin ) 29.5. Jáchymov Panoráma - venku ( láz. sezóna) - hodinu upřesníme ( 14 - 15 h. ) 10.6. koncert Kostel  Ostrov - 19.hodin 23.10. Schwanzenberg - 17...

—————

03.01.2011 16:56

2010

Dne 2. dubna 2010 jsme měli  koncert v rámci Velikonočních trhů v Karlových Varech před hlavní poštou.  Dne 4. května jsme zpívali lázeňským hostům v Jáchymově, ve Špitálním kostelíku. Na den 29. května 2010 jsme v Ostrově připravili velké Setkání sborů. Sjelo se 11 sborů ze Západčeské Unie sborů a všech cca 250 zpěváků zpívalo pro vaši radost. Dne 5. června 2010 náš sbor zahájil svým vystoupení sezonu kulturních akcí...

—————

18.01.2010 12:47

2009

Svoji činnost v roce 2009 jsme zahájili 23. června  Jarním koncertem v Letohrádku Ostrov. Dne 12. září 2009 jsme benefičním koncertem ve Skocích u Žlutic podpořili úsilí všech zúčastněných na opravě kostela a znovuvytvoření poutního místa z tohoto krásného koutu naší země. Dne 19. září 2009 jsme zazpívali před slavnostní mší v Údrči u Žlutic v kostele sv Linharta. I tento kostel patří mezi zachráněné církevní...

—————

16.09.2009 07:42

2008

  K příležitosti našich "10. narozenin" jsme uspořádali veliký koncert v Letohrádku Ostrov. Skladby vybrala naše sbormistryně tak, aby pokryly  celé období, které zpíváme a samozřejmě, aby byly zastoupeny různé žánry a posluchač a divák se nenudil. Tento rok se konalo setkání sborů v Přešticích, kde jsme se setkali s ostatními sbory z Unie a nacvičili i společné pásmo pro obyvatele Přeštic. Každý sbor měl také své vystoupení, ať již v kulturním domě nebo v kostele a nebo...

—————