Kontakt

Mgr. Lenka Kozohorská - sbormistryně ... lenkakozohorska@seznam.cz,  telefon: 606 758 043

Mgr. Monika Lesserová - předsedkyně sboru ... mlesserova@seznam.cz , telefon: 728 273 932

Mgr. Vlaďka Rambousková - pokladní sboru

 

Poštovní adresa:

Lenka Kozohorská
Orbis pictus Ostrov

363 01  Ostrov