Koncerty v roce 2017


19. října 2017 - Setkání pamětníků v Domě
kultury Ostrov
17 hodin


26. listopadu 2017 -
Kostel sv. Anny v Sedleci
 cca 16.45 hodin


3. prosince 2017 - Kostel sv. Michaela ve Stráži nad Ohří

10. prosince 2017 - Vánoční trhy v Lokti
od 11 hodin program na hradním nádvoří


15. prosínce 2017 - Kostel
navštívení Panny Marie v Potůčkách
od 17 hodin


16. prosince 2017 -
Dvorana MěÚ Ostrov
Benefiční koncert


25. prosince 2017 - Kostel
sv. Michaela a sv. Panny Marie Ostrov
15 hodin


30. prosince 2017 -
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Suchá


6. ledna 2018 - Oranžerie
Václava Havla ( Knihovna ) Ostrov
Tříkrálový koncert - 16 hodin.