Archiv článků

03.01.2011 16:56

2010

Dne 2. dubna 2010 jsme měli  koncert v rámci Velikonočních trhů v Karlových Varech před hlavní poštou.  Dne 4. května jsme zpívali lázeňským hostům v Jáchymově, ve Špitálním kostelíku. Na den 29. května 2010 jsme v...

—————

18.01.2010 12:47

2009

Svoji činnost v roce 2009 jsme zahájili 23. června  Jarním koncertem v Letohrádku Ostrov. Dne 12. září 2009 jsme benefičním koncertem ve Skocích u Žlutic podpořili úsilí všech zúčastněných na opravě kostela a znovuvytvoření poutního místa z tohoto krásného koutu naší země. Dne 19....

—————

16.09.2009 07:42

2008

  K příležitosti našich "10. narozenin" jsme uspořádali veliký koncert v Letohrádku Ostrov. Skladby vybrala naše sbormistryně tak, aby pokryly  celé období, které zpíváme a samozřejmě, aby byly zastoupeny různé žánry a posluchač a divák se nenudil. Tento rok se konalo setkání sborů v...

—————

23.02.2009 07:37

2007

Při příležitosti svátku Mezinárodního dne žen jsme byli v březnu pozvání vedením Věznice Vykmanov, abychom v T-klubu zazpívali pro jejich zaměstnankyně. 10. a 11. března 2007 se ve Šmeralvoě ulici v Karlových Varech v nahrávacím studiu pana Mgr. P. Hrycha stala pro nás velmi zásadní a velmi...

—————

06.02.2009 16:13

2006

22. ledna 2006 jsme uspořádali charitativní koncert ve prospěch vesničky SOS Doubí v kostele ve Staré Roli. 9. května 2006 jsme vystoupili u příležitosti setkáí zástupců evropských škol na Staré radnici Ostrov. Náš Jarní koncert jsme měli 28. května 2006. 23. - 24. června 2006 se všechny kulturní...

—————

06.02.2009 16:12

2005

První neděli po velikonocích, tj. 3. dubna 2005, jsme byli pozváni k zazpívání celé mše Missa Brevis od Zdeňka Lukáše panem farářem ze Staré Role. Náš Jarní koncert se konal 7. května 2005 v Letohrádku Ostrov. 21. května 2005 jsme se účastnili setkání pěvců UČPS Západočeské oblasti, které se konalo...

—————

06.02.2009 16:09

2004

První vystoupení po dlouhé zimě jsme měli v kostelíku na Suché. Mezi posluchači byli i  hosté z chalupy Ministra zahraničí Cyrila Svobody. 29. dubna 2004 jsme zpívali na vernisáži akademického malíře pana Z. Vodrážky. Jako druhý host po nás vystupoval Marek Eben. 7. května 2004 jsme uspořádali...

—————

29.01.2009 16:31

Odkaz na stránky UČPS

www.ceske-sbory.cz www.ucps.cz

—————

29.01.2009 16:12

1998 - 1999

1998 Nápad založit pěvecký sbor vznikl v létě 1998. Jednalo se vlastně o ženský komorní soubor, sestávající se z  deseti žen nejrůznějších profesí i věku z Ostrova a blízkého okolí. Sbormistryní se stala Lenka Endrštová, tehdy teprve dvacetiletá slečna. Prvním veřejným vystoupením bylo...

—————

29.01.2009 16:11

2000

10. června 2000 jsme se zúčastnily festivalu "Svátky písní - Festa musicale" v Olomouci. V bohaté mezinárodní konkurenci ( 90 souborů, z toho 30 komorních ) jsme získaly bronzovou medaili. 8. července 2000 jsme také vystoupily na přehlídce regionálních vokálních souborů "Viva la muzica" ve...

—————